א. כיבוי נורת להט בשבת

פוסקים רבים במאה השנים האחרונות נתנו דעתם לסוגיית השימוש בחשמל בשבת . מן המפורסמות היא המחלוקת בין החזון איש והרשז"א בנושא : הראשון טען שסגירת מעגל חשמלי הוא איסור דאורייתא של בונה , ולעומתו סבר הרשז "א שאמנם יש איסור מן התורה בהדלקת נורת להט , אך לא משום בונה , איסור שדחה מכול וכול בהקשר של סוגיית החשמל בשבת , אלא משום מבעיר . לשיטתו , עצם הפעלת מעגל חשמלי בשבת כמוה כפתיחת ברז מים או סגירתו , ואם כך הרי ישנם מכשירי חשמל ללא חוט להט או גוף חימום שניתן להשתמש בהם בשבת . חילוק נוסף בין שיטת החזון איש לשיטת הרשז"א הוא כיבוי המכשיר החשמלי בשבת . החזון איש טען שזהו איסור תורה של מלאכת סותר , אך שיטת הרשז"א צריכה עיון . אמנם מכתביו עולה במפורש שהוא סבר לאיסור מדרבנן אף בכיבוי נורת להט , אולם הרב ד"ר מרדכי הלפרין , שהיה מבאי ביתו של הרשז"א ומהמקורבים אליו , מעיד שהדברים אינם פשוטים כלל . בעודו נער היה נוכח בשיחה שהרשז"א העלה את השאלה מה לענות לשואלים על שימוש במכשירים חשמליים מסוימים בשבת . מצד אחד לדעתו אין שום איסור להשתמש בהם בשבת . אולם מצד שני , ציבור שאיננו בקי בשילוב של חשמל ודקדוקי הל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן