(1) הזרעה מלאכותית לרווקה

בהמשך עבודת מחקר זו נעסוק בהרחבה בנושא ההזרעה המלאכותית , בין אם התורם הוא יהודי ובין אם הוא גוי ; עיקר דיוננו יהיה באישה נשואה , ואראה את פסיקתו של הרשז"א בנושא . כאן ברצוני לדון בשאלה דומה אך שונה . בחורה רווקה מסורתית בשנות השלושים לחייה , אשר נתייאשה מלהינשא , רצתה להרות ולהיות לאם בישראל . לפיכך היא ביקשה לעבור את תהליך ההזרעה המלאכותית , והציבה מספר דרישות : ( 1 ) התורם יהיה יהודי ; ( 2 ) שלא יהיה בו שום פסול מבחינת הייחוס ; ( 3 ) שגורם שלישי ( ולא היא , ( כגון משרד הדתות או משרד הבריאות ידעו על זהותו של תורם הזרע כדי למנוע קשיים בעתיד ; ( 4 ) הזרע יילקח מתורם שבין כך ובין כך תורם את זרעו ( עבור תשלום ) לבנק הזרע . 132 ראה להלן פרק שלישי סעיף : ( 4 ) ב 3 אתיקה רפואית : הזרעה מלאכותית , עמ' . 211 133 המקרה ותשובת א"הרשז מובאים בנשמת אברהם , ד"ח , 'עמ קפא . הדרישות הללו נועדו לפתור כל קושי או חשש הלכתי בסוגיית ההזרעה המלאכותית , ומן הסתם הועלו מלכתחילה לשם מטרה זו . לכולי עלמא אין דין ממזר חל על ולד של אישה פנויה , על כן ישנם רבנים שאף הסתפקו אם הדבר מותר לכתחילה . אולם בעל שו"ת צי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן