(1) דיון טכני־מכני – שביתת מורים למקצועות הקודש

הגמרא מספרת על השתלשלות התקנה להקים בתי ספר בישראל . היה זה יהושע בן גמלא ' שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל , ' שתיקן להושיב מורים בכל אתר ואתר והם ילמדו תורה את תינוקות בית רבן . על סמך תקנתו זו פסק הרמב"ם כדלהלן : מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר , וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחרימין את אנשי העיר עד שמושיבין מלמדי תינוקות , ואם לא הושיבו מחרימין את העיר , שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן . כה חשוב הוא לימוד התורה . בעת החדשה , שנהוג להשיג הסכמי שכר למגזרים שונים בעד עבודתם , נשאלה השאלה אם המורים ללימודי קודש רשאים לשבות כדי להשיג תנאי שכר טובים יותר . רוב הרבנים שנשאלו בנושא אסרו את השימוש בנשק השביתה לצורך העלאת שכר ; אביא מפסיקת הרב עובדיה יוסף שטיעוניו לשלילת השביתה , כמו 109 האות ת' שאינה דגושה מבוטאת כאות , ס' וכל קמץ נהגה כחולם . למותר לציין כי האות ע' בקהילות אשכנז אינה נשמעת כגרונית אלא כאות , א' ולכן 'עטה' הפך ל'אוטו . ' 110 בבא בתרא כא א"ע . 111 ם"רמב , 'הל תלמוד תורה ב"פ א"ה . וכן נפסק ע"בטושו ד"יו , 'סי רמה 'הל ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן