א. פסיקות פורמליסטיות

מעבר לעקרונות הפורמליזם שהבאתי לעיל , יש להוסיף ולומר כי פסיקה פורמליסטית אינה נבחנת רק במה שיש בה , כי אם , וביותר , במה שאין בה . כוונתי לומר שבכל תשובותיו של הרשז"א נמצא דיון טכני מכני במקורות ההלכתיים , ללא עירוב או שילוב ערכים ותכליות מן החוץ , ולכן אין באמת צורך להדגים מפסקיו כדי להוכיח סגנון כזה של פסיקה , שהרי הוא זועק מכל תשובה שלו . אך אף על פי כן פטור בלא כלום אי אפשר , ולכן אביא דוגמאות ספורות שיבטאו את מגמת הפסיקה הפורמליסטית בשני אופנים . האחד יהיה בדיון הלכתי שבו דן הרשז"א בצורה טכנית מכנית ללא שילוב של תכלית כלשהי , כעיקרון הפורמליסטי שהובא לעיל ' יצירתיות מוגבלת במסגרת ההליך השיפוטי ; ' צורת פסיקה זו תודגש יותר על רקע פסיקת רבנים אחרים שעסקו באותה סוגיה תוך שילוב תכליות וערכים מן החוץ . האופן השני שארצה להדגים הוא האופי הדווקני של הפסיקה , כלומר ההיצמדות למילים של ההלכה על פי מקורותיה השונים . אופן כזה של דבקות במילות החוק או במנהגים הנהוגים למעשה , ליווה את הפורמליזם עוד מימיו הקדומים , בימי המשפט הפרימיטיבי הלא כתוב , עת פסקו דינים על פי היצמדות לנוהג המקובל בשבט , ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן