(2) ניתוח פלסטי – נוי או חבלה

התפתחות הרפואה בעידן המודרני הביאה לגיוס הענף גם למחוזות שהטיפול לא נדרש לצורך ריפוי אלא לשם האסתטיקה – הכוונה לניתוחים הפלסטיים שרבים רוצים לשפר את מראם החיצוני בעזרתם . הגם שמספרם של אלה הולך ורב אין הדברים פשוטים כלל וכלל בעיני פוסקי ההלכה , שנדרשו לחוות דעתם בסוגיה זו . ישנם מספר קשיים העומדים בדרך לפתרון השאלה : האם מותר ניתוח פלסטי ? ( 1 ) האם בניתוח כזה יש איסור של חבלה עצמית ? ( 2 ) האם יש בניתוח כזה חשש סכנה , וידוע שאסור לאדם לסכן עצמו ? ( 3 ) האם אין בניתוח מסוג זה משום התערבות ברצון האל ובמעשה הבריאה ? עיקר המחלוקת בין הפוסקים האחרונים היא באיסור החבלה . השולחן ערוך פסק שאסור לאדם לחבול בעצמו , ולכן היו שאסרו מטעם זה את הניתוחים הפלסטיים , כמו 52 יומא פג ע"א . 53 על פסיקה הומניסטית של הרשז"א אדון להלן . 54 אייזנשטיין , ניתוחים פלסטיים . 55 בבא קמא צ ע"ב . 56 חולין י ע"א : 'חמירא סכנתא מאיסורא ; ' טושו"ע יו"ד , סי' קטז ; שם חו"מ , סי' תכז . 57 ברכות י ע"א : 'ואין צור כאלוהינו ... אין צייר כאלוהינו ; ' וראה ספר החינוך מצוות סב , רמד , רמה . 58 טושו"ע חו"מ , סי' תכ סעיף לא . ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן