(2) חוש הראייה ודין 'נולד'

ההגדרה הכללית של ' נולד' היא כל דבר שנתהווה בשבת או ביום טוב . ההלכה מבחינה בין שלושה סוגים של איסור זה ואלו הם : . 1 נולד גמור שלא היה כלל בעולם מבעוד יום , כגון אפר של עצים שהוסקו בשבת , פרי שגדל בשבת , וכיוצא בהם . כל אלה אסורים בטלטול משום 'נולד , ' הזהה למוקצה . . 2 נולד שאינו דבר חדש לגמרי . כלומר , היה קיים לפנים אך השתנה מצורתו המקורית , כגון כלי שנשבר ביום השבת , בהמה בריאה שנתנבלה וכן עצמות שנתפרקו מן הבשר . בכל אלה מתירים לטלטל בשבת אבל אוסרים ביום טוב . . 3 ' אוכלא דאפרת . ' הכוונה לדבר שהיה ראוי לאכילה גם מלכתחילה , אך הופרד ממקורו , כגון משקים שזבו מתותים ורימונים העומדים לאכילה או רוטב דגים שנקרש בשבת . כל אלה מותרים באכילה ובשתייה . הרשז"א דן ב'נולד' בדין טלטול מנורה חשמלית ביום טוב . לשיטת אלה הטוענים כי יש בחשמל דין ' נולד , ' שהרי זרם החשמל פועל לסירוגין ומכבה ומדליק את הנורה פעמים רבות במהלך יום השבת או החג , ברור שאין לטלטל מנורה כזו – שאף אם המנורה דלקה מבעוד יום הרי ההדלקות הרבות הן בגדר נולד גמור שלא היה קיים כלל לפנים . הרשז"א מעיר כי אף על פי כן ' נהגו בכל תפו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן