(1) הגדרת מלאכת הבערת אש

להלן בספר ארחיב בהפעלת מכשיר חשמלי בשבת , אראה את השיטות השונות וארחיב בהבנת שיטתו של הרשז"א בנושא , ולכן כאן רק אתמקד בנקודה אחת ממכלול הסוגיה . אחת השיטות בנושא טוענת כי בהפעלת מכשיר חשמלי בשבת יש משום איסור תורה של הבערה , אך רק במקרה שהמכשיר מפיק אור או חום . הפעלה זו יוצרת ניצוץ חשמלי הגורם לפעולה החשמלית ולתוצאתה . דא עקא שייצור הניצוץ הוא עברה על איסור מבעיר מדאורייתא , שהרי הפסוק כבר מזהיר : ' לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת , ' ואין לנו כמות מסוימת של הבערת אש שבגינה נחויב . אך מהי ההגדרה ההלכתית של מלאכת ההבערה ? ' אש' על פי ההגדרה המילונית היא תופעה תרמית ואופטית הקשורה לעצם בוער . הגדרה זו מכילה בתוכה שתי הגדרות : האחת מתייחסת לתופעה התרמית , הפקת החום , והיא האש השורפת והמכלה , ואילו ההגדרה השנייה מתייחסת לאש הנראית , זו המאירה לנו בעת חשיכה . שתי הגדרות אלה הן מושא למחלוקת בין שני האחרונים , ר' שניאור זלמן מלאדי , ' האדמו"ר הזקן , ' ור' 29 ראה לעיל , הערה . 27 30 ראה להלן בפרק שלישי סעיף 3 א : הלכה וחשמל , 'עמ . 179 31 דעה זו היא דעת רוב הפוסקים , ביניהם גם א"הרשז , ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן