(2) שימוש בחשמל בשבת

בסוגיית הפעלת מכשיר חשמלי בשבת נחלקו השיטות . החזון איש טען כי בהפעלה של כל מכשיר חשמלי יש איסור משום מלאכת בונה , ובכיבויו מלאכת סותר ; לעומתו טען הרשז"א כי הכול תלוי במכשיר עצמו , ללא קביעות מוקדמות . לדידו , כאשר בהפעלתו של המכשיר מופק חום או אור על ידי חוט להט , אזי יש כאן איסור מן התורה של מבעיר או מבשל . הוא אף שלח לחזון איש שני מכתבים שבהם ניסה להניאו משיטתו בדבר בונה וסותר , אך הלה לא שוכנע ונותר איתן בדעתו . בזה פסקה ההתנצחות ההלכתית ביניהם : ' ולאחר שקבלתי ממנו תשובה קצרה , כתבתי לו עוד מכתב והשיב לי גם עליו , אך מפני הכבוד והיראה שוב לא כתבתי כלום . ' מעבר לטיעוניו ההלכתיים בדבר מלאכות השבת , הגדרותיהן ותרגומן למציאות המדעית המודרנית , הביא הרשז"א ראיה נוספת מדוע אין המלאכות בונה וסותר שייכות להפעלת מכשיר חשמלי בשבת . ראיה זו לא הופנתה לחזון איש עצמו , אלא פורסמה מאוחר יותר בכתביו של הרשז"א , ועל כן אין לנו תגובה של החזון איש עליה . ראייתו של הרשז"א היא כי שפתם של בני האדם היא קנה מידה לקביעת המציאות ההלכתית , והוא מציין מספר דוגמאות לכך ששימוש הלשון הוא שמגדיר את המציאות הה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן