1. ההלכה והגורם האנושי – פסיקה סובייקטיבית ראלית

שתי לשונות נאמרו במשנה בעניין התורה : ' משה קיבל תורה מסיני , ' ' תורה מן השמים . ' שתי הלשונות שתי השקפות הן . הראשונה שיטת מחשבה צנועה , סתומה ופשוטה , המבינה את עניין התורה באספקלריה של מטה , היינו קבלת התורה על ידי משה רבנו . השנייה שיטת מחשבה מפולשת אל העולם העליון , המבקשת לחזות את עניין התורה באספקלריה של מעלה , של מתן תורה ומוצאה בשמיים . ' משה קיבל תורה מסיני' לשון בני אדם היא , התופסת את עניין קבלת התורה במקום ובזמן . ' תורה מן השמיים' לשון מסתורין היא , עניינה סוד מתן תורה , ואין בה תשובה לשאלה , מתי ואיפה קיבל משה את התורה . אברהם יהושע השל רואה בשני התנאים , ר' עקיבא ור' ישמעאל , כמייצגים את שתי ההשקפות הנזכרות . ר' ישמעאל הוא איש ההשקפה הצנועה והפשוטה : לשיטתו , ההתמקדות היא בקבלת התורה , והעיקרון המכונן לדידו הוא ' דיברה תורה כלשון בני אדם . ' זוהי השקפה אימננטית הטוענת כי לשון בני האדם מתארת את שהאדם רואה , וכל הבנת דבריה של זו היא באספקלריה של תעודת האדם בעולם הזה . לעומתו ניצבת השקפתו הטרנסצנדנטית של ר' עקיבא , של הבנת דברי התורה באספקלריה של מעלה . ההתמקדות היא במתן ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן