ב. חתן שפירסה כלתו נידה

ההלכה קובעת שמותר לאדם להתייחד עם אשתו גם כשהיא נידה , ברם תנאי יש בדבר , והוא שכבר בא עליה פעם אחת , כיוון שאז אין יצרו תוקפו כל כך . לכן , חתן שנשא את אשתו כשהיא נידה , מה שמכונה ' חופת נידה , ' או שפירסה נידה אחרי החופה לפני שהספיק לבוא עליה , אסור לו לשהות עמה לבד , אלא עם אנשים שישמשו שומרים . מקור הדבר בגמרא : ' מי שפירסה אשתו נידה ולא בעל , הוא ישן בין האנשים והיא בין הנשים . ' זוהי הלכה המוסכמת על הכול . הרמ ) "א ראה הערה , ( 212 מביא את תשובת ' תרומת הדשן , ' שנשאל על בחור שנשא בתולה והייתה טהורה בשעת החופה , אולם מסיבה כלשהי לא בא עליה במשך מספר לילות שלאחר החופה , ונשארה עדיין בטהרתה , אך כעת פירסה נידה ונטמאה – האם עדיין צריכים בני הזוג שמירה או לא ? תשובתו של ' תרומת הדשן' הייתה , שיש פוסקים לפי פשט הגמרא , ולכן הזוג חייב בשמירה , שהרי לא בא עליה ויצרו תוקפו , אך המשיך והביא שיש מתירים ללא שמירה , שכן הבעל יכול היה לבעול אך בחר שלא לעשות כן , ובזאת הוכיח יכולת עמידה נגד יצרו ; על כן במקרה כזה אין אנו חוששים שמא דווקא עכשיו יחליט לבעול , ולכן בני הזוג אינם צריכים שמירה . מכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן