ז. קבלה והלכה אצל הרשז"א

לאחר שהראיתי את גישתו של הרשז"א בשילוב מקורות מספרות האגדה לתוך השיח ההלכתי שלו , נבחן להלן האם נהג לאמץ גם מקורות מספרות הקבלה . כל כתביו של הרשז"א , לפחות אלו שראו אור עד עתה , עוסקים בסוגיות תלמודיות ובשאלות הלכתיות שונות ומקורותיו נעוצים כולם בספרות התלמודית ובפרשניה , וכן בספרות השו"ת הענפה הכוללת ראשונים ואחרונים . אף שהיה בנו של הרב חיים יהודה ליב אוירבך ( נפטר בשנת תשי"ד , , ( 1954 ראש ישיבת המקובלים ' שער השמים' ומייסדה , וצאצא ישיר של ר' יעקב יוסף מפולנאה ( נפטר בשנת תקמ"ב , ( 1782 בעל 'תולדות יעקב יוסף , ' תלמידו של הבעל שם טוב , לא עסק הרשז"א בקבלה או בתורת החסידות . לכן נדיר ביותר למצוא בספריו התייחסות למקורות קבליים או לתורת הנסתר , הן מספר הזוהר , הן ממסורות האר"י , ר' חיים ויטאל , רמח"ל או אחרים . וגם אם הביא הרשז"א מקור כלשהו מתורת הסוד , לא נמצא בזה את ההיבט הקבלי הנסתר , אלא ציטוט בשם פוסק כלשהו שהביאו ובכך הפך טיעון קבלי זה לחלק מעולמה של ההלכה , או מן השיח ההלכתי . מטעם זה מצאנו שהרשז"א נדרש לדברי האר"י ב'שער הגלגולים' כחלק ממשא ומתן הלכתי שערך , פעם אחת בלבד , וגם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן