ג. סיכוך סוכה ב'בלאפונים'

ההלכה מונה מספר תנאים כדי להכשיר סכך של סוכה , תנאים מצטברים , שבחסרונו של אחד מהם הסכך יהיה פסול ; ואלו הם : א . הסכך צריך להיות מדבר הצומח מן הארץ , כגון נסרים של עץ , ענפי אילן וכדומה ; ב . הסכך יהיה תלוש מן הקרקע , ולכן הבונה סוכה תחת ענפי אילן המחובר לקרקע סוכתו פסולה ; ג . הסכך צריך שיהיה מדבר שאינו מקבל טומאה . לכן , מיני אוכלים או כלי עץ כגון ארגז או תיבה , יהיו פסולים לסכך מפני שהם מקבלים טומאה . תנאים אלה ברורים ומוסכמים , אך מהו דינם של ' בלאפונים , ' היינו נסרים דקים מעץ – האם מותר לסכך בהם את הסוכה ? השאלה נשאלה בעקבות פסיקתו של השולחן ערוך שפסק שלא לסכך בסכך כזה , וזו לשונו : וכן אסרו לסכך בנסרים שרוחבן ארבעה , אפילו הפכן על צדן שאין בהם ארבעה . ואם אין ברוחבן ארבעה , כשרים אפילו הם משופים שדומים לכלים . ונהגו שלא לסכך בהם כלל . לפי מהר"י קארו יוצא שמותר מעיקר הדין לסכך בנסרים דקים שרוחבם אינו ארבעה טפחים , אולם הוא מוסיף שמנהג שלא לעשות כן . בעל ה'משנה ברורה' הסביר את פשרו של מנהג זה : 46 ביטוי השגור בפי אנשים שמקצועם בניית בתים לנסרים דקים העשויים עץ . 47 משנה סוכה פ"א ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן