א. עשיית סלט ביצים בשמן, בשבת

אחת מל"ט המלאכות האסורות בשבת היא מלאכת לש , אולם אין איסור לישה מן התורה ואף לא מדרבנן , אלא אם כן יתקיימו שלושת התנאים האלה : א . שירכיב שני גופים נפרדים זה עם זה ; ב . שהגופים הללו יהיו דקים , טחונים או קצוצים ; ג . שתוצאת הלישה תהיה חיבור הגופים הללו לעיסה אחת . אך גם כאשר נוצרה התערובת , צריך לבחון את סמיכותה , אם היא עיסה עבה או עיסה רכה . בעיסה עבה הכוונה שהעיסה סמיכה מאוד עד שהיא נעשית לגוש אחד ; בעיסה רכה הכוונה שהעיסה נוזלית עד שניתן לצקת אותה מכלי לכלי . את העבה אסור להכין בשבת מדאורייתא , ואילו את הרכה אסור מדרבנן , אלא אם ישנה מסדר נתינת מרכיבי העיסה שרגיל בהם בחול , וגם ישנה את אופן הלישה , כגון שיערבב באצבעו או על ידי נענוע הכלי , ואז יהיה זה מותר . הרשז"א נדרש ליישב את דרכו של ה'עולם' להכין בשבת סלט ביצים קשות בבצל , שקוצצים ומערבבים אותם בשמן – הרי יש כאן לכאורה גיבול האסור בשבת משום מלאכת לש , אולי אף מדאורייתא , כדין עיסה עבה . לפני שדן בסוגיה עצמה מבחינה הלכתית , אמר הרשז"א זאת : אתה יודע למה זה מותר ? כי כך הסבתא שלי נהגה , וכך גם האמא שלי נהגה , ולכן זה בודאי מותר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן