מתודולוגיה ומבנה כללי

המחקר נסב על שלושה תחומים עיקריים , כאשר העיקרון המנחה שלי הוא חשיפת מטא ההלכה ולא ניתוח דרך הפסיקה עצמה , אופייה או מקורותיה . הרשז"א עסק בהלכה בכלל ובהלכה למעשה בפרט , כך שכמעט לא נמצא עיסוק נרחב בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך – לרוב נמצא בכתביו עיסוק מקיף , באיכות ובכמות , בעיקר בחלקים מ'אורח חיים' ו'יורה דעה , ' וביותר בהלכות שבת ובמצוות התלויות בארץ . הספר כולל שלושה פרקים . הפרק הראשון עוסק במקורות הסמכות ההלכתית – בין מקורות הסמכות נראה את גישתו של הרשז"א כלפי המנהג , יחסו לאגדה , לקבלה ולפילוסופיה , וכן את משמעות הסברה האוטונומית בפסיקותיו . הפרק השני עוסק בעקרונות בפסיקת ההלכה שנקט הרשז"א , ואני דן בו בסוגיות כמו ההלכה והגורם האנושי , פורמליזם מול ערכים וכן באזוטריות הלכתית . בפרק השלישי אני דן בהתמודדותו של הרשז"א עם המודרנה . בפרק זה , שהיקפו גדול , אפרט ביחסו של הרשז"א כלפי היהודי החילוני המודרני וביחסו כלפי השלטון היהודי שבמדינת ישראל . כמו כן אפרט על חידוש ענפי ההלכה שיזם הרשז"א , הן חידוש ' יש מאין' והן חידוש ' יש מיש , ' תוך דיון בהתמודדותו עם השניות של תורה ומדע , אימוץ ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן