בחירת המקורות למחקר

את כתביו של הרשז"א יש לסווג ולדרג למספר קבוצות , על פי מידת האותנטיות של דברי הרשז"א שבהם , ואלו הן : . 1 הספרים שכתב הוא בעצמו ואשר ראו אור עוד בחייו . כבר סייגתי לעיל כי מחקר זה עוסק במחשבת ההלכה של הרשז"א ולכן ההתמקדות תהיה בספרות ההלכתית שכתב ולא בפרשנות העיונית שלו על מסכתות התלמוד . בראשונה יש לציין את סדרת הספרים ' מנחת שלמה , ' המכילים את עיקר הכרעותיו ההלכתיות של הרשז"א . ספרים אלה הם מקבץ של תשובות רבות שנשאל הרשז"א בנושאים שונים , ועיקר הדיונים הם בהלכות שבת או במצוות התלויות בארץ . מלבד תשובות בהלכה , יש בספרים אלה אוסף מאמרים שכתב ופרסם בבמות שונות במשך חייו . כרך א' של ' מנחת שלמה' ראה אור עוד בחייו של הרשז"א , וכרכים ב' וג' יצאו לאור לאחר מותו . לפני שנים מספר יצא לאור 15 שגיא , התורה והחיים , עמ' . 151 16 שם . ספר בשם ' מנחת שלמה תנינא , ' אשר במבט ראשון זהה לכרכים ב' וג , ' אולם במבט שני ניכר כי זה הקרוי ' תנינא' אינו זהה לחלוטין ונערך בעריכה שונה במקצת . יותר מכך , הוא אינו מכיל פסקי הלכה ' בעייתיים' שפסק הרשז"א . דוגמה לפסקים ' בעייתיים' כאלה הן התשובות בדבר היתר המכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן