מבוא

הרב שלמה זלמן אוירבך ( להלן : הרשז"א , תר-ע"תשנ [( 1910-1995 ] "ה היה אחד מפוסקי ההלכה הבולטים והחשובים ביותר במאה העשרים שהכרעותיו ההלכתיות פורסמו בקרב היהדות האורתודוקסית בעולם כולו והיו לשם דבר . אף על פי כן לא נכתב דבר מבחינה מחקרית ביקורתית אקדמית על האדם או על יצירתו התורנית הענפה , זאת בשעה שמחברים שונים בעולם הדתי האורתודוקסי על גווניו השונים , פרסמו על אודותיו לא פחות משישה ספרים הנושאים אופי הגיוגרפי , ומיועדים לשכבות גיל שונות . חוסר זה בולט עוד יותר מכיוון שספריו של הרשז"א , הן אלה שהוא עצמו כתב והן אלה שנכתבו בעידודו ותוך הסתמכות עליו כאדם שהוגדר על ידי רבים כאחד מ'גדולי הדור , ' נמצאים על נקלה לכל דורש . ית › רה מזאת , ספרים אלה נחשבים כמעצבים את חיי ההלכה בכלל וההלכה למעשה בפרט , של רבים מהקהל האורתודוקסי בעולם כולו , בנושאים מרכזיים כמו דיני השבת , שנת השמיטה ואתיקה רפואית . בספר זה אנסה להתחקות אחר תפיסותיו המטא הלכתיות של הרשז"א , ומכיוון שהרשז"א כתב ועסק אך ורק בהלכה בכלל ובהלכה למעשה בפרט , אין לנו אלא לנתח את הכרעותיו ההלכתיות ומהן תעלה ותיחשף מחשבת ההלכה שלו . אמנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן