הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך

אמיר משיח הוצאת אוניברסיטת בר-אילן מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל אמיר משיח הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן