מפתח אישים וחיבורים

אביזמר , שמעון ( 45 ) 24 אבן , יוסף ( 70 ) 157 אבן זהר , איתמר ( 57 ) 30 30 אברהם ( דמות מקראית ) 148 אגדתי ( קאושינסקי , ( ברוך 20 19 אדא בר אהבה , רב ( 63 ) 154 אדשמיד , קזימיר ( אדוארד שמיד ) ( 73 ) 66 אודיסיאה אודיסיאוס ( 70 ) 102 אוכמני , עזריאל 82 82 ( 5 ) 81 ( 2 ) 39 ( 3 ) 7 153 ( 5 ) 135 135 ( 9 ) 116 ( 36 ) 91 ( 12 ) 166 ( 56 ) אולסבנגר , עמנואל ( 1 ) 169 אונקלוס , תרגום ( 64 ) 155 155 אופיץ , מרטין 43 אופק , עטרה ( 74 ) 67 ( 75 ) 36 אור ( גורנשטיין ) מרים ( 42 ) 50 ( 23 ) 44-45 אורון , מיכל 146 ( 32 ) 144 ( 17 ) 139 139 ( 39 ) אורנן , עוזי 28 אזולאי , אריאלה ( 7 ) 163 ( 87 ) 107 אזכרי , ר' אלעזר ( 44 ) 130 130 אחד העם ( אשר צבי גינצבורג )  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן