רשימת התמונות

. 1 שמלת הרנג' המסורתית , צילום : מידד סוכובולסקי , אוסף שוקן-רתיינס במוזיאון ישראל , ירושלים . מצולמת : ד"ר כרמלה אבדר . התמונה מתוך : אביבה מולר לנצט , כסות ומסר , ירושלים : יד יצחק בן צבי , תש , "ע עמ' , 51 תמונה . 6 באדיבות יד יצחק בן צבי . . 2 יהודי ברחובות צנעא עוטה שמלה – הטלית השחורה ליום יום . שנות השלושים . צילום : קרל רתיינס . התמונה מתוך : אביבה מולר לנצט , כסות ומסר , ירושלים : יד יצחק בן צבי , תש , "ע עמ' , 58 תמונה . 14 באדיבות יד יצחק בן צבי . . 3 מצון – קישור הראש מתחת ללחפה של אישה מבוגרת לאחר שנות פריונה . התמונה מתוך : צנעא וסביבתה בצילומי יחיאל חייבי , בעריכת יוסף שער , בני ברק : רומה חייבי , תשמ , "ה עמ' , 21 מס' 22 ( פרט . ( . 4 מעיל קופטאן לבן . צילום : חנן שדה , ארכיון הצילומים , מוזיאון ישראל , ירושלים . מצולם : אברהם צדוק . התמונה מתוך : אביבה מולר לנצט , כסות ומסר , ירושלים : יד יצחק בן צבי , תש , "ע עמ' , 54 תמונה . 8 באדיבות יד יצחק בן צבי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן