עיבודים דרמטיים של יעיש

אופייה הרטורי ( דיאלוגי ומונולוגי ) של יצירת הזז הביא לא מעט שחקנים וקריינים לעבד חלקים ממנה לשם הקראות אמנותיות , לתסכיתי רדיו ולהצגות יחיד . כך אירע גם ליעיש . בראשית 1955 החל קריין ״קול ישראל״ יהודה ארן ( אורנשטיין ) במיזם של סדרת הקראות רדיופוניות בשם ״דמויות בכתבי חיים הזז״ , ובו קריאה אמנותית של הפרק ״השרף״ מתוך יעיש . בארכיון הזז מצוי תקליט מסחרי ובו הקראותיו אלה ( ארכיון הזז , אוסף הקלטות הקול . ( עוד מצוי בו תקליט של הקריין סעדיה דמארי , הקורא את הפרק : ״שמחת תורה בבית הכנסת בתימן״ . התקליט יוצר לשם שידור עבור ״קול ישראל״ בספטמבר , 1956 ושודר ( כנראה באותה שנה ) במסגרת תכניות ״מהווי התימנים״ ( ארכיון הזז , שם . ( קטע נוסף , מתוך ריקודי החתונה של יעיש , הוקרא בתכנית הרדיו ״פעמי מחול״ כסיפא להרצאתה של ד״ר אסתר גרזון קיווי בנושא ״מחולות החתונה של יהדות המזרח״ . הקראה דרמטית של יעיש על ידי מספר שחקנים התבצעה בתכנית הרדיו ״סופר וספר״ לפורים , על ידי שושנה דואר , סעדיה דמארי ולהקת סמדר . לרגל יובל השישים להזז , בתום הרצאתו של דב סדן שכותרתה ״על עולמותיו של חש הזז״ , קראה יונה עטרי ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן