תרגומים של יעיש

תרגומים שפורסמו היקף התרגומים של פרקי יעיש גדול יחסית לכתבי הזז , ועומד בשורה הראשונה עם יצירות כמו היושבת בגנים ו״הדרשה״ . בקטלוג הביבליוגרפי של כתבי הזז שבעריכת רפאל וייזר מופיעים שבעה פרסומים של תרגומי פרקים בודדים מיעיש לחמש שפות שונות , שהופיעו בעיתונות בחייו של הזז , בין השנים : 1944-1969 אנגלית ( שישה פרקים , ( ערבית ( ארבעה פרקים , ( יידיש ( חמישה פרקים , ( צרפתית ( ארבעה פרקים ) וספרדית ( חמישה עשר פרקים לא מלאים . ( אחד התרגומים לאנגלית – שעניינו פגישת יעיש במלאכים ( מהדורת תשי״ב , כרך ג , פרקים כז-כח ) – נדפס פעמים נוספות לאחר פטירתו . ( 2005 ; 1980 ; 1978 ) תרגומים שלא פורסמו מלאכת התרגום של לשונו המורכבת של הזז בסיפוריו התימניים לא הייתה קלה , וקשה עוד יותר היה למלא את ציפיותיו של הזז מתרגום מעין זה . הזז לא היה מרוצה מתרגום הרומן התימני היושבת בגנים בידי בן הלפרן שראה אור ב . 1956 ככל הנראה בתקופה מקבילה לזו , שקד המתרגם הוותיק של כתבי הזז ( וכן של סופרים עבריים אחרים , ( ישראל מאיר לאסק , על תרגום מלא של יעיש לאנגלית , והשלים את מלאכתו . למרות הערכתו של הזז למתרגם זה , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן