מהדורות דפוס של יעיש

המהדורה הראשונה של יעיש : תש״ז–תשי״ב המהדורה הנדפסת הראשונה של יעיש ראתה אור בהוצאת עם עובד , בספריית ״לדור״ בסדרה שכונתה : ״חיים הזז : כתבים״ . הכרך הראשון יצא כספר רביעי בסדרה ( ספטמבר , ( 1947 השני כספר חמישי ( אפריל , ( 1948 השלישי – שישי ( מאי , ( 1952 והרביעי – שמיני ( עם השלישי , מאי . ( 1952 הספר השביעי בסדרת כתביו של הזז היה נוסחו המחודש של המחזה בקץ הימים , שראה אז לראשונה אור כספר ( לכל המאוחר באפריל . ( 1950 כאשר בוחנים את זמני יציאתם לאור של הספרים , מגלים פער בין התכנון של ההוצאה לבין יישומו בפועל : ההוצאה קטלגה את בקץ הימים ב 1950 ככרך שביעי , אף שעד כה 1 לדוגמה , שמו של הפרק שבו ניסה יעיש לשרוף את הגיהנום הוא ״תפתה ערוך״ ( פורסם בתוך : תו שין גימל : שנתון לדברי ספרות , עיון וסקירה , תל אביב תש״ד , עמש ; 14-23 נדפס בכרך ד , כפרקים סה-סו [ ובמהדורת תשכ״ח : פרקים סט . [( -ע שם זה הוא כשמו של מחזה המסע העברי של רש משה זכות ( הרמ״ז 1620-1697 , בערך ; דפוס ראשון : ונציה : דפוס בראנאדין , תע״ה , ( 1715 שנכתב בהשפעת הקומדיה האלוהית של דנטה ושעניינו מסעו של המת אל הגיהנום , וכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן