פרסומי יעיש בעיתונות

פרקי יעיש שפורסמו בעיתונות , מהווים טיוטה מתקדמת וערוכה יותר , וכן מקיפה יותר של הרומן . עם הפרקים שפורסמו בעיתונות נמנים כל פרקי כרך א , שני שלישים מכרך ב ופרקים בודדים מכרכים , ג-ד כדלהלן : כרך א – פורסם כולו במאזניים במשך שנה , במרווחים של חודש חודשיים בין חלקיו ( שבט ת״ש – שבט-אדר תש״א [ ינואר-פברואר – 1940 פברואר-מרץ . [( 1941 לאחר מכן באה הפסקה של כשנתיים וחצי עד לפרסום פרקי כרך ב בתשרי תש״ד ( סוף ספטמבר – תחילת אוקטובר , ( 1943 ובהן פרסם הזז סיפורים ״תימניים״ קצרים על אודות חיי העולים מתימן בארץ , את הקובץ ריחיים שבורים , וכן סיפורים שונים נוספים דוגמת ״הדרשה״ . פרקי כרך א פורסמו ללא כותרות . לעומתם , לכל אחד מפרקי כרכים ב-ד ניתנה כותרת משלו . כרך ב – פורסמו שני שלישים מפרקיו , ללא 29 פרקיו הראשונים ( מתוך 89 בסך הכול , ( שנתווספו רק אחרי כן בדפוס ( באפריל , ( 1948 כדלהלן : מ לש בתשרי תש״ד 29 ) באוקטובר ( 1943 עד כ״ה בטבת תש״ד 21 ) בינואר , ( 1944 במרווחים של שבוע-שבועיים-חודש ; כעבור הפסקה של ארבעה חודשים – מ דש בסיון תש״ד 26 ) במאי ( 1944 עד גש בחשון תש״ה 20 ) באוקטובר , ( 194...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן