טיוטות של יעיש

מן הטיוטות הראשוניות של יעיש בכתב ידו של הזז , שהוכנו כפי הנראה בשנים 1939-1940 וקדמו לפרסום פרקי הרומן בעיתונות , שרדו כמה עשרות פרגמנטים מארבעת כרכי הרומן , וניכר מתוכם כי אינם אלא חומר גולמי וניסוחים שטרם נערכו בקפידה ( ארכיון הזז , חטיבה : 1 תיק "יעיש . ( " לכך יש להוסיף כי הכתב שבו נכתבו ( בעיפרון ) אינו כתב ידו של הזז , וכפי שניכר לעין בוודאות , רק תרגומי מילים הכתובות ערבית יהודית ( מעליהן , בעט ) וניקודן נעשו בכתב ידו של הסופר . מטיוטות אלה ניכר כי שלד הרומן כולו מצוי היה בידי הזז כבר בתחילת פרסום פרקיו בעיתונות , וכי התפתחויות המתוארות בכרכים ) ג-ד דוגמת גלגול נשמת יחיא טיירי ביעיש , המפנה הפיקרסקי של הרומן עם ההצטרפות לחיי הסוחר הנווד או המפגש עם יוסף מכאוב , ( הובאו בחשבון על ידי הסופר כבר בתחילת הכתיבה . טיוטות הביניים , שוודאי נכתבו בין הפרסומים בעיתונות לבין הדפסתו של כל כרך , לא שרדו בשלבי הכתיבה והמחיקה הראשוניים שלהן . מה שנותר מהן הוא טיוטות סופיות של כרכים א ו ב ( כולל פרקים בודדים ששולבו לבסוף בכרכים , ( ג-ד שהזז העתיק בכתב יד מסודר על גבי גיליונות נקיים ( מאותן טיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן