נספח: גלגוליו של יעיש כמוצר ספרותי טיוטות,עיתונות,מהדורות דפוס,תרגומים ועיבודים דרמטיים