‭.4‬ מעיל קופטאן לבן. צילום: חנן שדה, ארכיון הצילומים, מוזיאון ישראל, ירושלים. מצולם: אברהם צדוק