יחיא טיירי – דמות האב כ״עיבור חיובי״ בגוף הבן

על רקע העיצוב המנמיך , הקריקטוריסטי , של המלאכים , מופיעה דמותו של יחיא טיירי ברומן כדמות ״אדם מלאך״ . טיירי , דוד אמו של יעיש , משמש כאחד מגיבורי המשנה המרכזיים ברומן . זוהי דמות של פרוטגוניסט , אשר כבר מתחילת הרומן מתבלט בנכונותו לסעוד את אמו של יעיש : ״ברם זכור לטוב אותו זקן , יחיא טיירי שמו , קרוב מחמת אשתו , אחות אביה של העגונה , שלא עזב אותה בצרתה . מכולם הוא בלבד״ ( א : . ( 7 זאת אף שהיה בעצמו ״אלמן זקן המתפרנס מן הצדקה״ ( שם . ( טיירי מסייע ביד אם יעיש ומשמש כמלמד בהתנדבות לבניה , ומכאן ואילך נהיה ל״מנטור״ של יעיש ומלווה אותו כאב בכל הצמתים החשובים של חייו : בייסורי התבגרותו ( כגון א : , ( 51 בדאגה למציאת שידוך עבורו ( ב : , ( 153-155 ; 96-98 בתמיכה כלכלית בו בשעת דוחקו ( ג : , ( 26-29 בימי עיוורונו ( ג : ; 122-112 ( 132-137 ובעת ששכן כמעין ״דיבוק״ בגוף יעיש – בעידודו לצאת מצנעא לשם מציאת פרנסה ( ד : ( 55 , 23 ובהצלתו מאונס ( ד : . ( 81-82 טיירי הוא מייצג מובהק של הכוחות החיוביים והחיוניים שבדמות היהודי הגלותי , מהם יונק דור הבנים ה״משיחי״ . בשיחותיו הארוכות עם יעיש ובסיפוריו ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן