טרנסגרסיה ״יהודית־עברית״ ביעיש

גילוי ראשון של טרנסגרסיה אצל יעיש מופיע מעט אחרי היותו בר מצווה , בפנייתו ללימוד קבלה ללא הדרכה , בניגוד להוראתם של זקני הקהילה : ״הנח כתר אלסוד לימי זקנה . במה שהורשית התבונן ואין לך עסק בנסתרות״ ( א : . ( 61 ״עבריינות״ זו ״מרוככת״ מיד בפי זקן אחד שהיה ״שפל בפני כל אדם״ , והורה לו לגרוס בספר הזוהר ללא הבנה ( א : , ( 62-63 ובפי יחיא טיירי , שניחם אותו בכך שבעתיד יוכל להבין את תורת הסוד בכוחות עצמו , ללא הדרכה , משום שהוא מזהה בו ״ניצוץ קדוש מזקנו״ ( א : . ( 64 הטרנסגרסיה הדתית מופיעה במקביל לטרנסגרסיה מינית . יעיש הנער מציץ דרך חור המנעול על אחיו סאלם ורעייתו בשעה שהם מקיימים יחסי אישות ( א : . ( 164 הזז מחבר אפוא בין ההסתכלות או החקירה ״במה שלמעלה ממנו״ ( בעולמות העליונים ) לבין ההצצה המינית , ומעצב אותן כמטפורה טרנסגרסיבית אחת . טבילתו של יעיש במקווה קפוא תוך סכנת נפשות , אף שטבילה זו , לטהרתו של מי שראה קרי , כלל אינה מחויבת מן הדין ( א : , ( 170-173 גם היא בבחינת פריצת גדר , כעין הענשה עצמית של טיפוס הסף שאינו מהסס לשים את נפשו בכפו . בעקבות טבילה זו נפל למשכב ופרפר בין חיים למוות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן