בין דמות יעיש לדמותם האגדית של האר״י, הבעש״ט ור' שלם שבזי

דמותו של יעיש , כפי שעוצבה ברומן , היא דמות של מקובל , מעין טיפוס מסכם שאישיותו מוכללת מדמותם של גדולי המקובלים היהודיים , בתוספת ייחודית של ״הנמכה״ ארצית , שאפיינה כאמור את מטרותיו של הזז ביצירה זו . בחינת קורותיו של יעיש לאור אירועים שונים הפוקדים אותו במהלך הרומן , בהשוואה לספרות השבחים ( הגיוגרפיה ) שנכתבה על אודות האר״י , הבעש״ט ורש שלם שבזי , מורה על כך שהזז השתמש בתשתית מוטיפית המצויה בספרות זו ושילבה בתיאור תולדותיו של יעיש . האר״י ( האלוקי רש יצחק לוריא בן שלמה אשכנזי ( 1534-1572 , התייתם מאביו בילדותו ( בגיל שמונה , ( בדומה ליעיש , ועיקר לימודו בתורת הנסתר היה גם הוא לימוד עצמי , ללא מורה , וגם הוא למד מנעוריו ולא בגיל מבוגר . כיעיש , אהב לתת קולו בשיר ואף נודע כפייטן שחיבר פיוטים המושרים עד היום בקהילות שונות ( ״אזמר בשבחין״ , ״אסדר לסעודתא בצפרא דשבתא״ ועוד . ( כיעיש , הרבה בהתבודדות , בטבילות , בצומות וסיגופים , ולשם כך פרש מאשתו לתקופות ממושכות . האר״י זכה בכל לילה ל״עליית נשמה״ , ואף הוא עלה לארץ ישראל . בדומה ליעיש , אף הוא זוהה כמשיח , או לכל הפחות כמי שראוי להיות משיח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן