תוחלתו של יעיש לעומת סופו הטרגי של יוסף דילה ריינה

ניסיון שרפת הגיהנום בפעולה פורצת טבו של מיסטיקן מזכיר תמה יהודית נוספת , ״יוסף דילה ריינה״ , המספרת על המקובל יוסף דילה ריינה שביקש להביא את הגאולה על ידי הריגת הסמ״ך מ"ם באמצעות שימוש מסוכן בשמות הקדושים , וסופו שהתפתה בעצמו לסמ״ך מ"ם ושקע בעולם החטא של הסטרא אחרא . דילה ריינה נבדל מיעיש בהיותו גיבור טרגי , שכן הוא מוזהר מתחילת הסיפור שדרכו מסוכנת , ואף על פי כן הוא ממשיך במסע המלחמה שלו מתוך תחושה כי זהו ייעודו , עד לתבוסתו ולאבדן עצמיותו . לנוכח זאת , מתחדדת התחושה המלווה את קריאת יעיש כי כאן אין מדובר בגיבור טרגי . כישלונו 32 במהדורת תשכ״ח ( ד : ( 169-174 בשינויי נוסח קלים , וביניהם השמטת הביטויים : ״לא אסור ? ״ , ״קפיצה אחת״ , ״ולחש באימה״ . 33 חלק מן הגרסאות מספרות כי בעקבות כישלונו המיר דילה ריינה את דתו , בחלקן נשא לאישה את לילית ובחלקן איבד עצמו לדעת . סיפור יוסף דילה ריינה נחקר ומופה על ידי יונה כהן , מעשה רבי יוסף דילה רינה , עבודה לשם קבלת תואר ״מוסמך״ , רמת גן : אוניברסיטת בר אילן , תשנ״ג . של יעיש בשרפת הגיהנום הוא חלק מסדרת כישלונות שבהם רצופה חניכתו , ואותם הוא צולח תוך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן