פרק ד לדרכו ההיסטוריוסופית של הזז בעיבוד סיפורי מדרש ואגדה