כינון ופריצה של זמן מעגלי ביעיש

הארגון הקומפוזיציוני של עלילת יעיש הוא פוליפוני , על שני צירי זמן קלנדריים ( לוח השנה היהודי והתפתחותו הביולוגית רוחנית של יעיש ) ובו זמנית על פי התפתחות מסועפת של מערכת המוטיבים שבו , שעליה הצביעו עדי צמח ודן מירון . בארגון זה יש פיצוי מסוים על אי הלכידות של המבנה ה״שרשרתי״ של הרומן , במינוחו של א״מ פורסטר . מבנה זה עניינו יצירת חוליות סיפוריות שלכל אחת מהן ציר משלה וקיום בפני עצמה , אף שהן אחוזות זו בזו באחיזה חיצונית כלשהי . הרומן יעיש נפתח בתיאור הנדודים של אביו של יעיש , שנטש את אשתו ובניו כשיעיש היה תינוק בן שנתו , ומסתיים בעליית יעיש לארץ ישראל ובישיבתו בירושלים עם אשתו 13 ראו : הלל ברזל , לעיל הערה , 5 עמש ; 5-12 הנ״ל , ״המיטריאלי בשיעישש של הזז״ , סיפורת עברית מטריאליסטית , גבעתיים-רמת גן : אגודת הסופרים ומסדה , תשל״ד , עמש . 49-47 14 כבר ברשימות הביקורת שלו על שני כרכי יעיש הראשונים , העלה מש גיל את ההשערה כי תפיסתו של הזז את הדמות היא תפיסה מודרניסטית של אישיות מבוזרת ולא אחדותית מבחינה פסיכולוגית . ראו : משה גיל , ״יעיש״ , גליונות כא ) ה-ו , תש״ז-תש״ח , ( עמש ; 260-262 כג ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן