שאלת הז'אנר של יעיש

יעיש הוא מעין תצוגה של מפגן פאר ברוקי . ככזה , יש בו היבט ״ריבויי״ גם בזיקה כלפי זשאנרים ספרותיים שונים . סיבות נוספות לכך הן אופיו ה״מעבדתי ניסויי״ , וכך גם ניסיונו המתמיד של הזז לחמוק מהגדרה ומזיהוי זשאנרי מסורתי . על פי רוב , הביקורת ראתה ביעיש רומן השתלמות או חניכה ( Bildungsroman ) המערב בתוכו היבטים זשאנריים נוספים במינונים שונים . זש ברגד סיכם זאת כך : יעיש , לדבריו , הוא תערובת של רומן חניכה , רומן פסיכולוגי , רומן רעיוני , רומן אפי ( או רומן ח ש , ( רומנסה עממית , רומן חברתי ורומן היסטורי . אש שאנן ראה ביעיש מיזוג של ה Bildungsroman עם תת הזשאנר , Kunstlerroman שעניינו סיפור חניכתו של אמן . ש״ד גויטיין ראה ביעיש בבסיסו רומן השתלמות מסוגו של הרומן וילהלם מייסטר : שנות החניכות ( Wilhelm Meisters Lehrjahre ) לגתה , שנחשב ל Bildungsroman הראשון ( פורסם , ( 1795-1796 והמשכו – שנות נדודיו של וילהלם מייסטר Wilhelm Meisters ) . ( 1821 , Wanderjahre נוסף על כך הוא מצא בו היבטים של רומן אתנולוגי , בדומה לסיפוריה 1 דוגמאות בולטות לכך : חתן דמים ( תרפ״ט , ( שהוא מעין מדרש מיתי הכתוב בפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן