‭.2‬ יהודי ברחובות צנעא עוטה שמלה – הטלית השחורה ליום־יום, שנות השלושים, צילום: קרל רתיינס