‭.1‬ שמלת הרנג' המסורתית צילום: מידד סוכובולסקי, אוסף שוקן-רתיינס במוזיאון ישראל. מצולמת: ד"ר כרמלה אבדר