שלמי תודה

חובה נעימה היא לי להודות לאנשים שאלמלא הם , לא הייתי זוכה להשלים את עבודתי . תודה לפרופ' אבידב ליפסקר אלבק , שזכיתי להימנות עם תלמידיו , על שהנחה במסירות את עבודת הדוקטור שלי על חיים הזז שהרתה והולידה ספר זה ; על שלימדני מהי מחויבות ללא סייג כלפי שלמותו של המחקר ולא חסך טרחה ודאגה להשתלמותי ולהתפתחותי המקצועית . את המיטב שבספר זה יש לזקוף לזכותו ולזכות הדיאלוג המפרה עמו . תודה לאביבה הזז , אשת הסופר , ששוחחה עמי רבות והעמידה לרשותי את ארכיונו של הזז , ולמנהל הארכיון ד"ר גיל וייסבלאי , שסייע לי רבות בעבודתי ותרם לה מניסיונו ומידיעותיו הרחבות . תודה לפרופ' תמר וולף מונזון , ראש המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן , על תמיכתה הנדיבה ללא לאות ברוח ובחומר ועל עצותיה המועילות . תודה לספרנית המחלקה , חדווה אגמון , על עזרתה הרבה , ולמזכירות המחלקה , מירה קורן ורחל חן , על נכונותן לסייע בכל עת . תודה לד"ר משה גולצ'ין על תמיכתו המפרה ועצתו הנבונה שהיו לי לעזר רב . תודה למוריי ולעמיתיי היקרים מצוות האנציקלופדיה של הסיפור היהודי על תמיכתם ועזרתם המתמדת : לפרופ' יואב אלשטיין , לד"ר ורד טוהר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן