נספח

La Geante / Baudelaire Du temps que la Nature en sa verve puissante Concevait chaque jour des enfants monstrueux , eusse'J aime vivre aupres une’d jeune geante , Comme aux pieds une’d reine un chat voluptueux . eusse'J aime voir son corps fleurir avec son › me Et grandir librement dans ses terribles jeux ; Deviner si son coeur couve une sombre flamme Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux ; Parcourir a loisir ses magnifiques formes ; Ramper sur le versant de ses genoux enormes , Et parfois en ete , quand les soleils malsains , Lasse , la font tendree's a travers la campagne , Dormir nonchalamment a ombre'l de ses seins , Comme un hameau paisible au pied une'd montagne . הענקת לו הורתי בעת שהבריאה עברה , וזרע ילודי–מפלצת בחיקה , הייתי חי לצד ענקת צעירה , כחתלתול חשקן למרגלות מלכה . הייתי אז רואה גופה ונשמתה פורחים ומתעצמים בענוגי אימים , ומנחש : לבה ילחש אש–עלטה בדמי עיניה , שם מי ערפל זורמים . הייתי מתהלך ושט בה כחגב , רומש לי על מדרון-ברכיה הנשגב ; ולא אחת בקיץ , בהצלף חמה ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן