פרק 10 העכבר, הזאבאישׁ ונטיית שם־העצם

מילת היידוע ה– ( בגרמנית ) מותאמים לשם העצם במין , במספר וביחסה . תלמידי בתי הספר במרכז אירופה ובמזרחה היו מבלים חלק גדול מחייהם בשינון טבלאות הנטיות " ) דקלינציות" לשמות עצם ו"קוניוגציות" לפעלים . ( היחסה השמנית ( זאת אומרת בלי מילת יחס ) נקראת נומינטיבוס , יחסת–את – אקוזטיבוס , יחסת–של – גניטיבוס , יחסתאל – דטיבוס ויחסת–מן – אבלטיבוס . התלמידים נדרשו לדקלם את טבלת היחסות בלי כל הקשר ; במקרה הטוב , ספרי הלימוד נתנו תרגום של כל פריט לשפת האם , כמו בספר הדקדוק הלטיני של אחיה של אליס . בעיה מיוחדת הייתה עם תרגום הווקטיבוס , לשון הפנייה , לאנגלית ולהונגרית , שבהן צורה זו אינה קיימת . למשל , dominus בלטינית משמעו " אדון ; " אך כשאתה פונה אליו , " לאן אתה הולך , אדון " ? אתה אומר “ Quo vadis , . Domine "? וכך זה גם בפולנית : ברומן הקטן מוות בו ֶ נציה של תומס מאן , הסופר פון אשנבאך ( von Aschenbach ) מתאהב בנער פולני יפהפה בשם טדזיו ; בני משפחתו וחבריו פונים אליו כ"טדזיו" – זוהי צורת הווקטיבוס בפולנית . בספרי הלימוד האנגליים וההונגריים השתמשו לפעמים במילת הקריאה “ O "! לציין לשון פנייה ( ווק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן