איור מערך מסובך איור ‭.7‬ הגירויים בניסוי של אורנסטין