איור ‭.2‬ ארבעה אנשי ק› קל›קס קלן מסתכלים לתוך באר