איור ‭.4‬ החלק התחתון של הלוח הימני — מימין: מפלצת בעלת ראש ציפור