איור ‭.3‬ היירונימוס בּ‭:››‬ "גן התענוגות הארציים‭,1504-1503 ,"‬ טריפטיכון שמן על עץ, ‭מ"ס 194.94x220.03‬, הלוח הימני — הגיהינום, מוסיאו דל פראדו, מדריד