איור ‭.2‬ דמון החוליים והפגעים האשורי־הבבלי אוחז באלת הפציעה ובפגיון ההריגה בעקבות גילוף קיר בנינוה