איור ‭.1‬ שדים, דמונים, סאטירים ומזיקים זוטרים מתוך ‭Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, Rome, 1555‬