טבלה ‭.2‬ מספר השירים הקצרים באנתולוגיה של שירמן לפי מחברים ולפי סוגי החרוזים