איור ‭.3‬ כד מתקופת הברונזה )המאה השתים עשרה לפה"ס בערך( יכול להצמיח זוג שדיים ולהבהיר בכך ש"בטן" הכד מייצגת גוף אישה.