איור ‭.2‬ האמפטי-דאמפטי: האם הוא חוגר חגורה, או עונב עניבה?