איור ‭:Master of the Die .1‬ גרוטסקה. ראשית המאה השש עשרה