אבדן אוריינטציה ריגושית הגרוטסקי ותופעות קרובות בשירה ובאמנויות

ראובן צור הוצאת אוניברסיטת בר-אילן בנימין הרשב | תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם אבי דֹ ב ליפסקר , אבי שגיא - עורכים | 24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד עידית נוב-עינת | הרשויות האישיות - עיון ספרותי בשירי הסוגה וביחסם אל שירי קודש אחרים לילך נתנאל | כתב ידו של דוד פוגל - מחשבת הכתיבה ורד קרתי שם-טוב | מקצבים משתנים - לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי רומן כצמן | "נבואה קטנה" - כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש"י עגנון יגאל שוורץ | האשכנזים - המרכז נגד המזרח איתמר דרורי | גאולה תימנית ועברי וּ ת חדשה - על הרומן יעיש לחיים הזז הדי שייט | לפניך דרכיים - התלוש וגלגוליו בספרות העברית לאורך המאה העשרים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן