תחריט מתוך ספר האלילות של ברונו שולץ ‭s›owem wst›pnym opatrzy› Jerzy Ficowski, Warszawa: “Interpress", 1988 Schultz Bruno (1892-1942), Xsi›ga ba›wochwalcza Bruno Schulz ; przygot.do druku i‬